Bouwkundige advisering

 

Advisering

Interplan bouwmanagement kan u van bouwkundig advies voorzien voor o.a. de volgende onderdelen:

 • Haalbaarheidstudie: 
  Toetsen van het plan op financiële haalbaarheid (kosten & baten)
 • Plantoets:
  Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan onder andere uitgangspunten, efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning
 • Beoordeling ramingen c.q. begrotingen: 
  Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten, hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten
 • Prijsonderhandelingen: 
  Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit
 • Second Opinion: 
  Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting. Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren
 • Aanbestedingsvorm:
  Interplan kan de opdrachtgever adviseren in de aanbestedingsvorm en keuze aannemer(s).