Bouwkostenramingen

Interplan bouwkostenadvies maakt ter toetsing en sturing van het ontwerpproces in de verschillende fasen van een project bouwkostenramingen, nl.:

 • Raming op basis van kengetallen:
  Grove bouwkostenraming op basis van kengetallen per m2  bruto vloeroppervlak of m3 gebouwinhoud. (NEN 2699 niveau 1).

 • Bouwdelenraming:
  Bouwkostenraming op basis van bouwdelen (gevel, skelet, fundering etc.) conform de NLFSB codering. (Elementclusters volgens NEN 2699 niveau 2).

 • Elementenraming:
  Bouwkostenraming op basis van elementen conform de NLFSB-codering. (Elementenraming volgens NEN 2699 niveau 3).

 • Elementenbegroting:
  Bouwkostenraming op basis van elementen inclusief gedetaileerde onderbouwingen conform de NLFSB-codering. 

Toepassingsfase bouwproces:

 • Schetsontwerp (SO)
 • Voorlopig ontwerp (VO)
 • Definitief ontwerp (DO)
 • Besteksfase 

Voorbeelden: