Bouwkosten

Interplan bouwmanagement maakt ter toetsing en sturing van het ontwerpproces in de verschillende fasen van een project bouwkostenramingen, zoals:

 • Raming op basis van kengetallen: 
  Grove bouwkostenraming op basis van kengetallen per m2  bruto vloeroppervlak of m3 gebouwinhoud. (NEN 2634 niveau 1).
 • Bouwdelenraming: 
  Bouwkostenraming op basis van bouwdelen (gevel, skelet, fundering etc.) conform de NLFSB codering. (NEN 2634 niveau 2).
 • Elementenraming: 
  Bouwkostenraming op basis van elementen conform de NLFSB-codering (NEN 2634 niveau 3)
 • Elementenbegroting: 
  Bouwkostenraming op basis van elementen inclusief gedetailleerde onderbouwingen conform de STABU-codering (NEN 2634 niveau 4).

Toepassingsfase bouwproces:

 • Schetsontwerp (SO)
 • Voorlopig ontwerp (VO)
 • Definitief ontwerp (DO)
 • Besteksfase