VU 1
home
« »

VU Medisch Centrum Amsterdam

VU 1 VU 2

VU Medisch Centrum Amsterdam

Projectomschrijving:
Nieuwbouw van het VU medisch centrum Amsterdam met een totaal bruto vloeroppervlak van 18.000m2 :

  • Imaging Center
  • Diagnostisch Centrum

Opdrachtgever:
VU Medisch Centrum Amsterdam; projectbureau Huisvesting

Architect:
Architect IMC Wiegerinck
Architect DC Atelier Pro

Website door: Ace Group