Svd V2012-09-04-236
home

Calculaties

Interplan bouwsupport calculeert op elk gewenst niveau.

Inschrijfbegroting:
Detailbegroting op regelniveau conform de STABU codering en bestek. Opvragen, spiegelen en verwerken van onderaannemeroffertes. De inschrijfbegroting wordt afgeprijsd m.b.v. uw jaarcontracten.De begroting wordt scherp genormeerd conform de huidige marktsituatie. Bouwplaatsvoorzieningen worden op verzoek opgesteld,afgeprijsd en genormeerd.                                                                                                                                                                                                            

Directiebegroting:
Detailbegroting op regelniveau conform de STABU codering en bestek. De begroting wordt met behulp van het interne prijzenbestand van Interplan marktconform afgeprijsd en genormeerd. 

Ramingen:
Het opstellen van bouwkostenramingen op diverse niveaus:

  • Raming op basis van kengetallen
  • Bouwdelenraming
  • Elementenraming
  • Elementenbegroting

Hoeveelhedenstaat:
Opstellen en uitschrijven van een begroting voorzien van hoeveelheden zonder normering en eenheidsprijzen.

Meer- en minderwerk:
Traceren, opstellen, onderbouwen en totaliseren van wijzigingen tussen de uitvoering- /contractstukken en de inschrijfgegevens. Vaak is de onderliggende calculatie de basis voor de verrekeningen van meer- en minderwerk.

Toepassingsfase bouwproces:

  • Schetsontwerp (SO)
  • Voorlopig ontwerp (VO)
  • Definitief ontwerp (DO)
  • Besteksfase 

 

 

 

 

Website door: Ace Group