Kraanspoor Amsterdam 01
home

Advies

Interplan bouwkostenadvies kan de volgende advieswerkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Haalbaarheidstudies:
  Toetsen van het plan op financiële haalbaarheid (kosten & baten)

 • Plantoets:
  Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan onder andere uitgangspunten, efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning

 • Beoordeling ramingen c.q. begrotingen: 
  Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten, hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten

 • Prijsonderhandelingen: 
  Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit

 • Second Opinion: 
  Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting. Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren

Toepassingsfase bouwproces:

 • Initiatieffase tot en met contractfase

 Voorbeeld stichtingskostenraming

Website door: Ace Group